S. Y. D. Pharm


jSPM’S

Jayawantrao  sawant  institute  of  pharmacy,

Handewadi road, hadapsar-28.

S. Y. DPHARM Students Details List 17-18
Roll No. Enroll. No. Student Name
Ms.Patil A.M.
1 1407500051 Shivaji Meher
2 1407500058 Chandrakant Wallemwad
3 1507500040 Akash More
4 1507500048 Devashish Gule
5 1507500050 Mukeshkumar Chaudhari
6 1507500053 Vishal Mane
7 1507500058 Aditya Hole
8 1607500003 Manisha Andhale
9 1607500005 Prashant Bakal
Ms. Dongare A.B.
10 1607500006 Pankaj Bhise
11 1607500007 Minakshi Burande
12 1607500009 Pooja  Chate
13 1607500010 Amruta  Chavan
14 1607500011 Priyanka Chavan
15 1607500012 Supriya Chavan
16 1607500014 Bharat Choudhary
17 1607500015 Dinesh Choudhary
18 1607500016 Rakesh Choudhary
Ms. Pawar P.B.
19 1607500017 Sohan Choudhary
20 1607500018 Vimladevi Choudhary
21 1607500019 Nikita Dalvi
22 1607500020 Mandar Deokar
23 1607500021 Rajkumar Digraskar
24 1607500022 Pratiksha Gadhave
25 1607500023 Sifali Gandhi
26 1607500024 Prathmesh Gavali
27 1607500026 Ajit Jadhav
Mr. Nilangekar A.V.
28 1607500028 Akansha Kadam
29 1607500029 Vidya Kale
30 Manoj Kamble
31 1607500032 Priyanka  Kharade
32 1607500033 Sakshi Kohakade
33 1607500036 Pratik Kotkar
34 1607500037 Saurabh Limkar
35 1607500038 Dipali Mane
Mr. Hole A. N.
36 1607500040 Sachin Palkhe
37 1607500041 Subham Panchal
38 1607500044 Amarjit  Rathod
39 1607500045 Laxman Rathod
40 1607500046 Shneha Rathod
41 1607500047 Mayuri Sabale
42 1607500048 Gauri Sanas
43 1607500049 Ganesh Shinde
Mr. Gadekar S. B.
44 1607500051 Ashwini Shitole
45 1607500052 Vaibhav Tak
46 1607500053 Pooja Takale
47 1607500054 Shital Under
48 1607500055 Vilas Valve
49 1607500056 Shivkumar Yadav
50 1607500058 Rohan Thosar
51 1607500060 Bhausaheb Shinde