F. Y. D. Pharm


JSPM’S

Jayawantrao  sawant  institute  of  pharmacy,

Handewadi road, hadapsar-28.

F. Y. DPHARM Students Details List 17-18
Roll. No Enrollment No Names
Prof. A. M. Patil
1 1707500001 Alhat Mohini Shailendra
2 1707500003 Arab Abdul Hannan Rizwan
3 1707500004 Azmi Aairas Abdul Malik
4 1707500005 Bendre Priya Pramod
5 1707500006 Bhagat Omkar Bhimrao
6 1707500007 Bhagyawant Tejasvini Bharat
7 1707500008 Bhandalkar Mayuri Mahadevs
8 1707500009 Bhanse Dhiraj Ravindra
9 1707500010 Bikkad Nikhil Nitin
10 1707500011 Chandanshive Saurabh Balkrishan
Prof. A. B. Dongare
11 1707500012 Choudhary Apurva Hansaram
12 1707500013 Choudhary Harshad Savaram
13 1707500014 Choudhary Mahindra Devaram
14 1707500015 Choudhary Shankar Nagaraj
15 1707500016 Dhagude Soham Mohanrao
16 1707500017 Dhanariya Suraj Mularam
17 1707500018 Ghadage Prajakta Vijay
18 1707500019 Gandhi Simran Vaibhav
19 1707500020 Gavhane Ravikiran Motilal
20 1707500021 Gadade Swati Ashok
Prof. P. B. Pawar
21 1707500022 Honmane Krushna Bibhishan
22 1707500023 Jarande Prajwal Deepak
23 1707500024 Joshi Athrav Satish
24 1707500025 Kabra Pratik Rajesh
25 1707500026 Kag Ganga Dhalaram
26 1707500027 Kandekar Suyash Anil
27 1707500028 Khaire Nikhil Shankar
28 1707500029 Khetmalis Arun Gajanan
29 1707500030 Kshirsagar Snehal Kiran
30 1707500031 Kumbhar Sneha Kisan
Prof. A. V. Nilangekar
31 1707500032 Kunjir Harshad Sanjay
32 1707500033 Malwadkar Nikita Mahadev
33 1707500034 Modak Rutuja Sunil
34 1707500035 Naik Amis Aanand
35 1707500036 Patil Abhinav Ramesh
36 1707500037 Pawara Ajay Pida
37 1707500038 Pawara Soni Bhaidas
38 1707500039 Patil Prathmesh Manohar
39 1707500040 Pawar Shivani Pandurang
40 1707500041 Rathod Geeta Dhalaram
Prof. A. N. Hole
41 1707500042 Phulare Shravani Ravindra
42 1707500043 Raut Yogesh Suresh
43 1707500044 Salunke Suraj Navnath
44 1707500045 Shaikh Naved Nijamso
45 1707500046 Satpute Prathmesh Janardhan
46 1707500047 Shaikh Sapina Vajir
47 1707500048 Shinde Vinod Rajendra
48 1707500049 Shitole Vaishnavi Sanjay
49 1707500050 Shiral Kalyani Sunil
50 1707500051 Survase Popat Shrimant
Prof. S. B. Gadekar
51 1707500052 Surwase Kalyani Vilas
52 1707500053 Temgire Rohit Somnath
53 1707500054 Tated Jinal Poonamchand
54 1707500055 Tanpure Tushar Vilas
55 1707500056 Valavi Kiran Bonda
56 1707500057 Toradmal Ashutosh Mahadeo
57 1707500058 Vanave Aadesh Navanath
58 1707500059 Verma Neeta Phulchand
59 1707500060 Waghmare Komal Dilip