Results
UNIVERSITY RANKERS

SE RESULT OF ACADMIC YEAR 2016-17

SE  MECH

Rank Name of the student Div Total Marks

(1500)

%  Marks SGPA
1 SAWANT SHIVARAJ HANAMANT A 1203 80.20 9.42
2 BALE SHRIKANT BHASKAR A 1168 77.87 9.20
2 JAMBALE GIRISH RAJENDRA B 1168 77.87 9.08
3 PARDHI BADAL B 1144 76.27 8.88
4 GOSAVI SAYALI SUNIL A 1141 76.07 9.04
5 MALI OMKAR BANDU A 1117 74.47 8.68
6 BABAR TEJAS BALASO C 1085 72.33 8.68
7 PATIL SAMIRAN MAHENDRA B 1083 72.20 8.62
8 CHOUDHARI SAHIL B 1076 71.73 8.46
9 SUL AKSHAY BABAN B 1067 71.13 8.28
10 HATTE SURAJ BALAJI C 1064 70.93 8.62

 

TE    MECH

Rank Name of the student Div Total Marks

(1500)

%  Marks
1 WABLE TUSHAR BALASAHEB B 1189 79.27
2 PATEL UJWAL NAROTTAM C 1180 78.67
3 BADADE NIRANJAN SANJAY A 1176 78.40
4 SATPUTE ARCHANA VIJAY C 1141 76.07
5 TAMHANE NIRANJAN SUNIL C 1130 75.33
6 KAMTHE TUSHAR YOGESH A 1128 75.20
7 YADAV ANIKET SURESH A 1121 74.73
8 YELE ROHIT ABASO A 1120 74.67
9 FARGADE CHAITALI DNYANESHWAR B 1118 74.53
10 SHINDE HANUMAN ARJUNA A 1109 73.93

 BE   MECH 

Rank Name of the student Div Total Marks

(1500)

%  Marks
1 MALI VAIBHAV PRABHAKAR A 1274 84.93
2 THOMBRE BALASO P. A 1271 84.73
3 GORDE SHUBHAM SUNIL A 1258 83.87
4 JAISWAL NIMESH HARISH A 1251 83.40
5 ADHAV GAURAV BALASAHEB A 1220 81.33
6 KHARADE AISHWARYA GOPAL B 1217 81.13
7 JADHAV AMIT ASHOK C 1213 80.87
8 CHAWDA MEHUL DINESH B 1208 80.53
9 NALE UTTAM KONDIBA B 1203 80.20
10 PATIL AJAY TANAJI B 1171 78.0

SE RESULT OF ACADMIC YEAR 2015-16 SEM-I

SE MECH

Rank * Name of Student Percentage
1 BADADE NIRANJAN SANJAY 79.33
2 FARGADE CHAITALI DNYANESHWAR 78.8
3 MAHAJAN PARAS SHAM 77.87
4 JADHAV NAVNATH RAMESHWAR 76.53
5 SATPUTE ARCHANA 74.93
6 YADAV ANIKET SURESH 74.53
7 YELE ROHIT ABASO 74.13
7 NORE UZER MAHAMOOD 74.13
8 KOLATE SONAL BALU 73.87
9 DESHMANE KALPESH RAVINDRA 72.53
10 MINDHE OMKAR BAJIRAO 72.27
* List of 10 college toppers

TE RESULT OF ACADMIC YEAR 2015-16 SEM-I

TE MECH

Rank * Name of Student Percentage
1 THOMBRE BALASO P. 81.87
2 KHARADE AISHWARYA GOPAL 80.67
3 KALE SOURABH SHIVAJI 79.07
4 MALI VAIBHAV PRABHAKAR 78.53
5 JADHAV AMIT ASHOK 78.4
6 GORDE SHUBHAM SUNIL 77.87
7 JAISWAL NIMESH HARISH 77.07
7 JAYBHAYE BALAJI SHESHARAO 76.13
8 RAUT SONAJI NARAYANRAO 76.13
9 CHAWDA MEHUL DINESH 75.87
9 GHORPADE DIGAMBAR S. 75.87
9 LAGAD MANOJ LAXMAN 75.87
10 PATIL AJAY TANAJI 75.33
* List of 10 college toppers

BE RESULT OF ACADMIC YEAR 2015-16 SEM-I

BE MECH

Rank * Name of Student Percentage
1 TAMKE ADITYA MAHESH 84.53
2 WALKE SANDEEP KRUSHNAT 78.67
3 SAMGIR  ANUP VINODKUMAR 78.27
4 GORDE SHUBHAM SHAHAJI 77.6
5 DALVI SHUBHAM 76
5 SHINDE AKSHAY SOPAN 76
6 POPALE SUHAS RAMESH 75.47
7 JAIN MAYUR MAHENDRAKUMAR 75.2
8 DHAGE TUSHAR PRAKASH 74.8
9 JERRYN C JOY 73.47
10 RASKAR SOURABH LAXMAN 72.8

SE RESULT OF ACADMIC YEAR 2014-15

SE MECH

Rank *

Name of Student

Percentage

1       

SHAIKH MOHD SHAHRUKH NOOR MOHD

76.73

2       

DHEKALE VEDANT VITTHALRAO

76.47

3        

 DHANANJAY SHIVAYOGI

76.33

  4        

GORDE SHUBHAM SUNIL

76.07

5        

KHARADE AISHWARYA GOPAL

75.86                                        

          6

RAUT SONAJI NARAYANRAO

75                                           

7       

THOMBRE BALASO PARSHURAM

72.53

8       

SURVE ABHISHEK UMESH

72.07

9       

TANIWADE DATTARAM NARAYAN

71.8                                          

10        

PATIL SOURABH SADASHIV

71.53

* List of 10 college toppers

TE RESULT OF ACADMIC YEAR 2014-15

TE MECH

Rank *

Name of Student

Percentage

1         

TAMKE ADITYA MAHESH

83.27

2         

GORDE SHUBHAM SHAHAJI

81.53

3         

SHINDE AKSHAY SOPAN

81.27

4         

SAMGIR ANUP VINODKUMAR

79.87

5         

WALKE SANDEEP KRUSHNAT

79.73

6        

DHAGE TUSHAR PRAKASH

77.73

7        

POPALE SUHAS RAMESH

76.67

8        

DHAKANE ABHIJEET SUNDARRAO

75.07

9       

RASKAR SOURABH LAXMAN

74.8                                                

10       

JAGDALE PRATIK BALKRUSHNA

74.67

* List of 10 college toppers

BE RESULT OF ACADMIC YEAR 2014-15

SE MECH

Rank *

Name of Student

Percentage

1      

BARBOLE KETAN

84.47

2      

KANHURKAR SACHIN

80                            

3     

D’SOUZA CANFINA

77.07

4     

CHOUGULE NIKHIL

76.53

5     

DIWALE NIKET

75.8                           

6     

BHOLE NIKHIL

75.07

6     

VISPUTE HARSHAL

75.07

7       

MATE JAYDEEP

74.93

8      

PESHAWE MANDAR

74.6                          

9     

HARPALE KAPIL

74.27

10    

PATIL ATUL

73.4                          

* List of 10 college toppers

SR. NO. NAME OF STUDENTS ACAD.YEAR UNIVERSITY RANK % MARKS CLASS
1 ASHWINI AUTADE 2013-14 1 82.00   BE
2 MOHIT ROHIT 2013-14 2 81.93  BE
3 KETAN BARBOLE 2012-13 1 77.80 SE
4 AKSHAY MHETRE 2011-12 2 82.33 BE
5 SACHIN KANHURKAR 2012-13 3 76.93 SE
6 MANOJ MAHANAGRE 2011-12 6 80.20 BE
7 ASHWINI AUTADE 2012-13 8 75.33 TE
8 KETAN BARBOLE 2013-14 8 76.40 TE


UNIVERSITY RESULT

SEM-I [ACADMIC YEAR 2014-15]

SE MECH

Rank Name of Student Percentage
1 SHIVAYOGI DHANANJAY BHIMASHANKAR 78.40
1 GORDE SHUBHAM SUNIL 78.40
2 SHAIKH SHAHRUKH NOOR 76.80
2 DHEKALE VEDANT VITTHALRAO 76.80
3 KHARADE AISHWARYA GOPAL 75.33
4 SURVE ABHISHEK UMESH 74.00
5 TANIWADE DATTARAM NARAYAN 73.60


TE MECH

Rank Name of Student Percentage
1 SHINDE AKSHAY SOPAN 82.13
2 TAMKE ADITYA MAHESH 81.73
3 GORDE SHUBHAM SHAHAJI 81.33
4 SAMGIR  ANUP VINODKUMAR 78.53
5 JAGDALE PRATIK BALKRUSHNA 77.87
5 DHAGE TUSHAR PRAKASH 77.87


BE MECH

Rank Name of Student Percentage
1 BARBOLE KETAN KANHAYYALAL 83.60
2 CHOUGULE NIKHIL SUNIL 76.27
3 SACHIN DNYANESHWAR KANHURKAR 76.27
4 D’SOUZA CANFINA DOMNIC 75.07
5 PESHWE MANDAR MANOJ 74.80

ACAD.YEAR 2013-14

 Rank  Name of Student  Percentage
 1 TAMKE ADITYA MAHESH 81.53
 2 AKSHAY SOPAN SHINDE 78.40
 3 ANUP VINODKUMAR SAMGIR 77.93
 4 GORDE SHUBHAM SHAHAJI 75.93
 5 GIRI NIKHIL DIGAMBAR 75.47

ACAD.YEAR 2012-13

 Rank  Name of Student  Percentage
 1  BARBOLE KETAN KANHAYYALAL  77.80
 2  SACHIN DNYANESHWAR KANHURKAR  76.93
 3  DIWALE NIKET NARESH  70.07
 4  BHOLE NIKHIL RAJENDRA  69.87
 5  HARPALE KAPIL SHANKAR  67.07


ACAD.YEAR 2011-12

 Rank   Name of Student  Percentage
 1  MOHIT ROHIT TANAJI  71.80
 2  AVTADE ASHWINI ANIL  71.27
 3  SHITOLE HARSHAD HARIDAS  70.67
 4  BAGAL CHARAN POPAT  68.93
 5  ATAKARE MAHESKUMAR MOHAN  68.47

TE MECHANICAL
ACAD.YEAR 2013-14

 Rank  Name of Student  Percentage
 1 BARBOLE KETAN KANHAYYALAL 76.40
 2 SACHIN DNYANESHWAR KANHURKAR 75.13
 3 DIWALE NIKET NARESH 72.13
 4 HARPALE KAPIL SHANKAR 71.93
 5 MATE JAYDEEP SHIVAJI 71.87

ACAD.YEAR 2012-13

 Rank   Name of Student  Percentage
 1  AVTADE ASHWINI ANIL  75.33
 2  MOHITE ROHIT TANAJI  74.27
 3  SABLE ANIKET RAVINDRANATH  72.80
 4  RASKAR CHINMAY DATTATRAY  71.53
 5  SHITOLE HARSHAD HARIDAS  70.27


ACAD.YEAR 2011-12

 Rank   Name of Student  Percentage
 1  GAWARE NILESH  72.93
 2  BHOSALE YOGESH  70.40
 3  JOSHI DHUNDIRAJ  70.13
 4  PATHOD GURUNATH  69.53
 5  MOHIT BHATI  68.53
SHINDE MRUNMAYEE


BE MECHANICAL

ACAD.YEAR 2013-14
 

 Rank  Name of Student  Percentage
 1 AVTADE ASHWINI ANIL 82.00
 2 MOHITE ROHIT TANAJI 81.93
 3 SABLE ANIKET RAVINDRANATH 79.80
 4 BAGAL CHARAN POPAT 79.07
 5 BABAR SURAJ RAGHUNATH 77.67

 

ACAD.YEAR 2012-13

 Rank   Name of Student  Percentage
 1  GAWARE NILESH KALURAM  78.93
 2  BHOSALE YOGESH TANAJI  76.47
 3  KARALE ANIL BHAUSAHEB  76.27
 4  KARALE ANIL BHAUSAHEB  75.73
 5  BANDE YOURAJ SURESH  75.13


ACAD.YEAR 2011-12

 Rank   Name of Student  Percentage
 1  MHETRE AKSHAY  82.33
 2  MAHANGARE MANOJ  80.20
 3  DAS DEEPAK 79.00
 4  ANURAG SHETTY  77.87
 5  SHINDE SIDDHARTH  76.80