Results

Academic Year 2016-17

SE TOPPERS

Rank Name SGPA
1 K DYUTHI DHAR 9.12
2 SHAH PRARTHANA RATILA 8.68
3 SHINDE AKASH JAYSING 8.50
4 PATIL RADHIKA VISHWANATH 8.38
5 KUDALE GANESH UTTAM 8.34

TE TOPPERS

Rank Name Marks % age
1 HIVAREKAR RUCHIR ASHOK 1119 74.60
2 KOLHAR AFSHAAN BAKHTIAR 1094 72.93
3 MAMAJIWALA AARWA HATIM 1029 68.6
4 SHIRWALKAR NIKITA DATTATRAY 1028 68.53
5 JADHAV MRINAL SANJAY 1027 68.46

BE TOPPERS

Rank Name Marks % age
1 Shreya Waghmare 1157 77.33
2 Mamta Choudhari 1149 76.6
3 Himali Fegade 1134 75.6
4 Supriya Kad 1124 74.93
5 Praveshika Sharma 1107 73.8

Academic Year 2015-16

SE TOPPERS

Rank Name Marks % age
1 KOLHAR AFSHAAN BAKHTIAR 1160 77.3
2 MAMAJIWALA AARWA HATIM 1054 70.2
3 HIVAREKAR RUCHIR ASHOK 1023 68.2
4 PANICKER AISHWARYA HARIHARA 1009 67.2
5 SANGEKAR YOGESH MOTIRAM 1005 67

TE TOPPERS

Rank Name Marks % age
1 MAMTA CHOUDHARY 1053 70.2
2 HIMALI FEGADE 1040 69.3
3 SHREYA WAGHMARE 1032 68.8
4 AKANKSHA KELSHIKAR 1017 67.8
5 OMKAR KUMBHARE 1007 67.1

BE TOPPERS

Rank Name Marks % age
1 URVASHI 1142 76.13
2 SHELKE RUSHALI ISHWAR 1107 73.8
3 BHANDARI RICHA DNYANESHWAR 1105 73.66
4 ASHISH KUMAR SHARMA 1092 72.8
5 WANDILE TEJAS YESHWANTRAO 1087 72.13

Academic Year 2014-15

SE TOPPERS

Rank Name Marks % age
1 WAGHMARE SHREYA 1070 71.34
2 MAMTA CHOUDHARY 1061 70.74
3 KUMBARE OMKAR 1030 68.67
4 KARDE  SACHIN 1027 68.46
FEGADE HIMALI
5 DAREKAR PRATIKSHA 1014 67.6

TE TOPPERS

Rank Name Marks % age
1 MAMULWAR AKSHAY BALAJI    1019 67.93
2 PRIYA 1018 67.86
3 SWAPNALI PAWAR 992 66.13
4 METKARI SNEHA SHARAD 983 65.53
5 ASHISH SHARMA 979 65.26

BE TOPPERS

Rank Name Marks % age
1 SRILAKSHMI    1133 75.55
2 TUPE ALOK RAJENDRA VAIDYA 1118 74.50
3 AMIT VAIDYADHAR 1091 72.73
4 BHAGIA SHALINI MANOHAR 1061 70.73
5 DABHADE YOGITA 1049 70.00

University Result

Class: SE IT Result Analysis

            Toppers Academic Year 2013-2014

Rank Name                               Percentage
1 Pawar Swapnali S 71.33
2 Priya 69.867
3 MamulwarAkshay Balaji 68
4 Ashish Kumar Sharma 67.8
5 Thorve Komal Dilip 67.53

 

            Toppers Academic Year 2012-2013

Rank Name Percentage
1 Srilakshmi 71.46
2 Yogita Dabhade 66.46
3 Shalini Bhagia 65.93
4 Chaitrali Kher 63.8
5 Riya Vora 61.6


   
          Toppers Academic Year 2011-2012   

Rank Name Percentage
1 Sneha Sharma 71.2
2 Mahesh Takalkar 69.46
3 Sanket Gamare 68.4
4 Abhishek Pathare 67
5 Dhiraj More 64.86


Toppers Academic Year 2010-2011

Rank Name Percentage
1 Sourav Tiwari 69.93
2 Saket Kumar 66.02
3 Abhishek Bidap 65.26
4 Abhijeet Joshi 64.43
5 Shalini Pande 62.06


    
Class: TE IT

   Toppers Academic Year 2013-2014     

Rank           Name                                            Percentage    
1 Srilakshmi 70.3
2 Shalini Bhagia 65.93
3 Chaitrali Kher 64.73
4 Yogita Dabhade 63.87
5 Nachan Suryakant 62.87


   Toppers Academic Year 2012-2013

Rank Name Percentage
1 Sanket Gamare 70.33
2 Mahesh Takalkar 67.26
3 Rahul Karankal 67
4 Pawan Khaire 66.53
5 Sneha Sharma 66.06


      Toppers Academic Year 2011-2012

Rank Name Percentage
1 Saket Kumar  71
2 Nitesh Konkar  70.33
3 Shalini Pandey  68.13
4 Ketan Dhamanskar  67.26
5  Pradnya Mahandule  66.06


Toppers Academic Year 2010-2011

Rank Name Percentage
1  Swati Babar  74.46
2  Rohini Fadale  73.46
3  Kanchan Ruia  71.4
4  Yesha Dave  70.86
5  Adesh Bora  70.46

 

Class: BE IT

  Toppers Academic Year 2013-2014     

Rank Name Percentage
1 RoshanKumanr Shah 72.33
2 SanketGamare 71.87
3 PranaySapkale 71.73
4 Sneha Sharma 71.04
SadanandUkarande
5 AbhishekPathare 70.73

 

      Toppers Academic Year 2012-2013

Rank Name Percentage
1 Pradnya Mahandule 72.60
2 Shalini Pandey 71.4
3 Ketan Dhamanskar 71.3
4 Abhijit Joshi 70.73
5 Chaital Juvekar 70.33


 
    Toppers Academic Year 2011-2012

Rank Name Percentage
1 Rohini Fadale 77.66
2 Kanchan Ruia 75.86
3 Swati Babar 75.60
4 Adesh Bora 74.73
5 Piyush Zode 74.26


   Toppers Academic Year 2010-2011

Rank Name Percentage
1 Divyashri Joshi 72.13
2 Snehal Shinde 72
3 Mayur Gujrathi 71.87
4 Arati Shinde 71.60
5 Nikita Shimpi 70.27

University Result

Class: SE IT Result Analysis

            Toppers Academic Year 2013-2014

Rank Name                               Percentage
1 Pawar Swapnali S 71.33
2 Priya 69.867
3 MamulwarAkshay Balaji 68
4 Ashish Kumar Sharma 67.8
5 Thorve Komal Dilip 67.53

 

            Toppers Academic Year 2012-2013

Rank Name Percentage
1 Srilakshmi 71.46
2 Yogita Dabhade 66.46
3 Shalini Bhagia 65.93
4 Chaitrali Kher 63.8
5 Riya Vora 61.6


   
          Toppers Academic Year 2011-2012   

Rank Name Percentage
1 Sneha Sharma 71.2
2 Mahesh Takalkar 69.46
3 Sanket Gamare 68.4
4 Abhishek Pathare 67
5 Dhiraj More 64.86


Toppers Academic Year 2010-2011

Rank Name Percentage
1 Sourav Tiwari 69.93
2 Saket Kumar 66.02
3 Abhishek Bidap 65.26
4 Abhijeet Joshi 64.43
5 Shalini Pande 62.06


    
Class: TE IT

   Toppers Academic Year 2013-2014     

Rank           Name                                            Percentage    
1 Srilakshmi 70.3
2 Shalini Bhagia 65.93
3 Chaitrali Kher 64.73
4 Yogita Dabhade 63.87
5 Nachan Suryakant 62.87


   Toppers Academic Year 2012-2013

Rank Name Percentage
1 Sanket Gamare 70.33
2 Mahesh Takalkar 67.26
3 Rahul Karankal 67
4 Pawan Khaire 66.53
5 Sneha Sharma 66.06


      Toppers Academic Year 2011-2012

Rank Name Percentage
1 Saket Kumar  71
2 Nitesh Konkar  70.33
3 Shalini Pandey  68.13
4 Ketan Dhamanskar  67.26
5  Pradnya Mahandule  66.06


Toppers Academic Year 2010-2011

Rank Name Percentage
1  Swati Babar  74.46
2  Rohini Fadale  73.46
3  Kanchan Ruia  71.4
4  Yesha Dave  70.86
5  Adesh Bora  70.46

 

Class: BE IT

  Toppers Academic Year 2013-2014     

Rank Name Percentage
1 RoshanKumanr Shah 72.33
2 SanketGamare 71.87
3 PranaySapkale 71.73
4 Sneha Sharma 71.04
SadanandUkarande
5 AbhishekPathare 70.73

 

      Toppers Academic Year 2012-2013

Rank Name Percentage
1 Pradnya Mahandule 72.60
2 Shalini Pandey 71.4
3 Ketan Dhamanskar 71.3
4 Abhijit Joshi 70.73
5 Chaital Juvekar 70.33


 
    Toppers Academic Year 2011-2012

Rank Name Percentage
1 Rohini Fadale 77.66
2 Kanchan Ruia 75.86
3 Swati Babar 75.60
4 Adesh Bora 74.73
5 Piyush Zode 74.26


   Toppers Academic Year 2010-2011

Rank Name Percentage
1 Divyashri Joshi 72.13
2 Snehal Shinde 72
3 Mayur Gujrathi 71.87
4 Arati Shinde 71.60
5 Nikita Shimpi 70.27

University Result

Class: SE IT Result Analysis

            Toppers Academic Year 2013-2014

Rank Name                               Percentage
1 Pawar Swapnali S 71.33
2 Priya 69.867
3 MamulwarAkshay Balaji 68
4 Ashish Kumar Sharma 67.8
5 Thorve Komal Dilip 67.53

 

            Toppers Academic Year 2012-2013

Rank Name Percentage
1 Srilakshmi 71.46
2 Yogita Dabhade 66.46
3 Shalini Bhagia 65.93
4 Chaitrali Kher 63.8
5 Riya Vora 61.6


   
          Toppers Academic Year 2011-2012   

Rank Name Percentage
1 Sneha Sharma 71.2
2 Mahesh Takalkar 69.46
3 Sanket Gamare 68.4
4 Abhishek Pathare 67
5 Dhiraj More 64.86


Toppers Academic Year 2010-2011

Rank Name Percentage
1 Sourav Tiwari 69.93
2 Saket Kumar 66.02
3 Abhishek Bidap 65.26
4 Abhijeet Joshi 64.43
5 Shalini Pande 62.06


    
Class: TE IT

   Toppers Academic Year 2013-2014     

Rank           Name                                            Percentage    
1 Srilakshmi 70.3
2 Shalini Bhagia 65.93
3 Chaitrali Kher 64.73
4 Yogita Dabhade 63.87
5 Nachan Suryakant 62.87


   Toppers Academic Year 2012-2013

Rank Name Percentage
1 Sanket Gamare 70.33
2 Mahesh Takalkar 67.26
3 Rahul Karankal 67
4 Pawan Khaire 66.53
5 Sneha Sharma 66.06


      Toppers Academic Year 2011-2012

Rank Name Percentage
1 Saket Kumar  71
2 Nitesh Konkar  70.33
3 Shalini Pandey  68.13
4 Ketan Dhamanskar  67.26
5  Pradnya Mahandule  66.06


Toppers Academic Year 2010-2011

Rank Name Percentage
1  Swati Babar  74.46
2  Rohini Fadale  73.46
3  Kanchan Ruia  71.4
4  Yesha Dave  70.86
5  Adesh Bora  70.46

 

Class: BE IT

  Toppers Academic Year 2013-2014     

Rank Name Percentage
1 RoshanKumanr Shah 72.33
2 SanketGamare 71.87
3 PranaySapkale 71.73
4 Sneha Sharma 71.04
SadanandUkarande
5 AbhishekPathare 70.73

 

      Toppers Academic Year 2012-2013

Rank Name Percentage
1 Pradnya Mahandule 72.60
2 Shalini Pandey 71.4
3 Ketan Dhamanskar 71.3
4 Abhijit Joshi 70.73
5 Chaital Juvekar 70.33


 
    Toppers Academic Year 2011-2012

Rank Name Percentage
1 Rohini Fadale 77.66
2 Kanchan Ruia 75.86
3 Swati Babar 75.60
4 Adesh Bora 74.73
5 Piyush Zode 74.26


   Toppers Academic Year 2010-2011

Rank Name Percentage
1 Divyashri Joshi 72.13
2 Snehal Shinde 72
3 Mayur Gujrathi 71.87
4 Arati Shinde 71.60
5 Nikita Shimpi 70.27

University Result

Class: SE IT Result Analysis

            Toppers Academic Year 2013-2014

Rank Name                               Percentage
1 Pawar Swapnali S 71.33
2 Priya 69.867
3 MamulwarAkshay Balaji 68
4 Ashish Kumar Sharma 67.8
5 Thorve Komal Dilip 67.53

 

            Toppers Academic Year 2012-2013

Rank Name Percentage
1 Srilakshmi 71.46
2 Yogita Dabhade 66.46
3 Shalini Bhagia 65.93
4 Chaitrali Kher 63.8
5 Riya Vora 61.6


   
          Toppers Academic Year 2011-2012   

Rank Name Percentage
1 Sneha Sharma 71.2
2 Mahesh Takalkar 69.46
3 Sanket Gamare 68.4
4 Abhishek Pathare 67
5 Dhiraj More 64.86


Toppers Academic Year 2010-2011

Rank Name Percentage
1 Sourav Tiwari 69.93
2 Saket Kumar 66.02
3 Abhishek Bidap 65.26
4 Abhijeet Joshi 64.43
5 Shalini Pande 62.06


    
Class: TE IT

   Toppers Academic Year 2013-2014     

Rank           Name                                            Percentage    
1 Srilakshmi 70.3
2 Shalini Bhagia 65.93
3 Chaitrali Kher 64.73
4 Yogita Dabhade 63.87
5 Nachan Suryakant 62.87


   Toppers Academic Year 2012-2013

Rank Name Percentage
1 Sanket Gamare 70.33
2 Mahesh Takalkar 67.26
3 Rahul Karankal 67
4 Pawan Khaire 66.53
5 Sneha Sharma 66.06


      Toppers Academic Year 2011-2012

Rank Name Percentage
1 Saket Kumar  71
2 Nitesh Konkar  70.33
3 Shalini Pandey  68.13
4 Ketan Dhamanskar  67.26
5  Pradnya Mahandule  66.06


Toppers Academic Year 2010-2011

Rank Name Percentage
1  Swati Babar  74.46
2  Rohini Fadale  73.46
3  Kanchan Ruia  71.4
4  Yesha Dave  70.86
5  Adesh Bora  70.46

 

Class: BE IT

  Toppers Academic Year 2013-2014     

Rank Name Percentage
1 RoshanKumanr Shah 72.33
2 SanketGamare 71.87
3 PranaySapkale 71.73
4 Sneha Sharma 71.04
SadanandUkarande
5 AbhishekPathare 70.73

 

      Toppers Academic Year 2012-2013

Rank Name Percentage
1 Pradnya Mahandule 72.60
2 Shalini Pandey 71.4
3 Ketan Dhamanskar 71.3
4 Abhijit Joshi 70.73
5 Chaital Juvekar 70.33


 
    Toppers Academic Year 2011-2012

Rank Name Percentage
1 Rohini Fadale 77.66
2 Kanchan Ruia 75.86
3 Swati Babar 75.60
4 Adesh Bora 74.73
5 Piyush Zode 74.26


   Toppers Academic Year 2010-2011

Rank Name Percentage
1 Divyashri Joshi 72.13
2 Snehal Shinde 72
3 Mayur Gujrathi 71.87
4 Arati Shinde 71.60
5 Nikita Shimpi 70.27