Results


MERIT CHART

2010-11

Rank Name of the Students Percentage
1 Adat Ashlesha 78.54
2 Jadhav Sonal 74.79
3 Rathod Archana 73.33
4 Tiwari Anupama 73.33

 

MERIT CHART

2011-12

 

Rank Name of the Students Percentage
1 Kale Shilpa Balasaheb 76.04%
2 Inamke Aarti Uttam 74.37%
3 Dande Minakshi Santosh 72.91%
4 Shitole Pranita Pradeep 72.05%

 

 

MERIT CHART

2012-13

 

Rank STUDENTS NAME PERCENTAGE
1 SHAIKH HEENA EMAM 74.37%
2 JADHAV SARIKA RAJESH 74.37%
3 KAMTHE MANISHA MUKUND 72.05%
4 BARTAKKE TRUPTI PRAKASH 71.67%

 

MERIT CHART

2013-14

 

Rank Name of the Students Percentage
1 PATIL JAYASHREE SAMADHAN 74.58%
2 CHARI VANDANA RANGRAJAN 72.92%
3 SHINDE VIJAYA JAYWANT 71.88%