Hindi Day Celebration

Palkhi celebration 2017-18

Palkhi Celebration

Independence Day

Independence day Celebration-2015

Dental Checkup

Swachata Abhiyan

Sports

Happy Republic Day 2015